Analiza finansowa

Analiza finansowa jest kompleksowym badaniem sytuacji finansowej firmy. Jest jednym z podstawowych narzędzi służących do oceny kondycji finansowej firmy. Analiza finansowa pozwala na zdiagnozowanie firmy i rozpoznanie obszarów problemowych. Analizie są poddawane przychody oraz koszty, majątek oraz źródła finansowania tego majątku, a także zachodzące pomiędzy nimi relacje. Ponadto obszarem zainteresowania jest efektywność wykorzystania majątku trwałego oraz majątku obrotowego, ich struktura i dynamika, a także płynność finansowa firmy. Takie całościowe podejście pozwala nie tylko na ocenę kondycji finansowej, ale przede wszystkim na wskazanie przyczyn powstawania problemów. Analiza jest prowadzona w taki sposób, aby możliwe było dotarcie do źródeł zdiagnozowanych problemów i ich wskazanie.

Comments are closed.